Privacy policy

Privacy policy

graphical divider

Privacyverklaring crowdale.com

Crowdale kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u of uw organisatie gebruik maakt van de diensten van Crowdale en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een registratieformulier op ons webinarplatform aan ons verstrekt. 

Crowdale kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geslacht en indirect uw IP-adres. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om u uit te nodigen voor onze uitzendingen en programma’s.  Dit gebeurt als u daar om verzoekt (in het kader van open toegankelijke live webinars) en/of om u namens uw organisatie uit te nodigen voor een programma waarbij u tot de doelgroep of deelnemerslijst behoort. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden ingezet. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verdere programma’s of trajecten courant zijn.

Crowdale verstrekt uw gegevens nooit aan derden. Alléén de opdrachtgever (lees: uw werkgever / uitnodigende organisatie) ontvangt deze data in het kader van de verbetering van onze dienstverlening en in aansluiting op de doelstellingen van de opdrachtgever. Hierom is dan ook de privacy statement van uw organisatie bovenliggend.

In het geval wij u gegevens vergaren in het kader van een andersoortige productie of dienstverlening die niet onder de noemer Crowdale of crowdale.com plaatsvindt, zullen wij altijd een separate verklaring over gebruik van uw data opnemen. In voorkomende gevallen geeft u zelf vooraf toestemming op basis van deze privacyverklaring.