Privacy statement

CROWDALE.COM

crowdale.com (handelsnaam voor NXTLVLLABS B.V.) streeft ernaar de privacy van alle gebruikers van onze diensten (waaronder het gebruik van onlineseminar.nl/crowdale) te beschermen. Wij verzoeken je dit privacybeleid, waarin uiteen wordt gezet hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen. Wij nemen de verwerkingsverantwoordelijkheden voor de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

 

1. CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via [email protected].

 

2. VERZAMELING & BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen je persoonsgegevens ten behoeve van het informeren over het webinar of de cursus waarvoor jij bent aangemeld. Deze aanmelding kan plaatsvinden doordat wij jouw gegevens van een derde hebben ontvangen waar jij je hebt aangemeld voor een webinar, een werkgever die jou heeft aangemeld voor een webinar of cursus of jij zelf je hebt aangemeld voor een van onze diensten.

Aanmelding via onlineseminar.nl. Wanneer je voor de eerste keer aanmeld bij onlineseminar.nl/crowdale wordt je gevraagd om toestemming te geven voor de bewaring van je persoonsgegevens. Jouw gegevens zullen vervolgens worden bewaard in onze database. Deze gegevens zullen wij enkel delen met de bij het webinar of cursus betrokken partijen. Jouw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de communicatie voor, tijdens of na het betreffende webinar of de cursus en zal niet zonder verdere toestemming worden gebruikt voor promotie van andere van onze cursussen of webinars.

Bij de bewaring van je persoonsgegevens houden wij de wettelijke plichten om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren en de verjaringstermijnen in acht.

 

3. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN VAN DE PERSOONGEGEVENS

Je hebt ten alle tijde het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou bewaren en om deze te wijzigen of wissen. Als je dit wenst kan je je verzoek hiertoe doen via [email protected].

 

4. KLACHTEN

Bij klachten kan je contact opnemen met ons, via [email protected]. Wij nemen dan spoedig contact met je op. Als je niet tevreden bent over de manier waarop we een klacht van jou hebben afgehandeld kan je je wenden tot de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).